Baritone Saxophone, Prawnskas, 2013

Baritone saxophone, Prawnskas, York, 2013